Contributie 2024

Binnen onze scouting hanteren we de volgende contributies voor 2024 per speltak:

Speltak Contributie (per jaar)
Bevers €135
Welpen €135
Zeeverkenners €215
Wilde Vaart €215
Loodsen €215
Plusscouts €62

Naast de reguliere contributie ondernemen we externe activiteiten zoals Zomerkamp, Pinksterkamp en Kaagcup. Voor deze activiteiten vragen wij een extra bijdrage bovenop de contributie. Let op! Deze activiteiten zijn zeker niet verplicht om deel te nemen. Vooraf zo'n activiteit welke een eigen bijdrage vereist, krijgt u tijdig een  mail met alle informatie over de activiteit en de hoeveelheid van de bijdrage.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

''Voor kinderen van ouders met een laag inkomen biedt de gemeente verschillende voorzieningen. Via het Jeugdfonds Sport en Cultuur vergoedt de gemeente contributie en materiaalkosten voor sport- en cultuurlessen voor kinderen.

U kunt zich aanmelden voor dit fonds via een tussenpersoon, bijvoorbeeld een leerkracht, sportcoach of schuldhulpverlener. De vereniging of sportclub ontvangt de vergoeding.

Let op:
Per jaar mag een kind slechts van 1 van de 2 jeugdfondsen gebruik maken.'' bron: Gemeente Lansingerland