Vacatures

Onze vereniging draait geheel op vrijwilligers; iets waar wij erg trots op zijn! Iedereen zet zich op hun eigen, unieke manier in om onze jeugdleden een toffe scouting tijd te laten beleven. We kunnen altijd extra vrijwilligers gebruiken, mocht u interesse hebben kunt u contact met ons opnemen om te kijken naar de mogelijkheden.

 

Hieronder volgt een lijst met de verschillende vacatures die nog open staan bij ons. Schroom niet en neem contact met ons op voor vragen, onduidelijkheden en/of interesse.

 

Ook voor stages bent u bij ons ook zeker op de juiste plek!

Welke functies zoeken we (voornamelijk)?

Leid(st)er

Taken en verantwoordelijkheden:
1. Verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van het Scoutingspel, op basis van de Scoutingmethode. Dit houdt in: het maken, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van wekelijkse programma’s, weekendkamp(en) en/of het jaarlijkse zomerkamp voor de jeugdleden van de speltak.
2. Begeleiden en stimuleren van bevers, welpen, zeeverkenners of Wilde Vaart in hun persoonlijke ontwikkeling, rekening houdend met de leeftijd van de betreffende speltak.
3. Uitvoeren van functiegeboden en organisatorische taken en activiteiten, zoals overleggen binnen de groepsvereniging en/of regio en de werving van nieuwe teamleden.
4. Zich inzetten voor het verbeteren van het eigen functioneren en dat van het team (zoals het volgen van trainingen, praktijkdagen enzovoorts).

Voorwaarden en eisen:
1. Je onderschrijft de doelstelling, de gedragscode en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland en Scouting Bleiswijk.
2. Je bent bereid om een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen en kunt deze overleggen;
3. Leeftijdsgrens voor leid(st)er van de Bevers en/of Welpen minimaal 17 jaar of ouder;
4. Leeftijdsgrens voor leid(st)er van de Zeeverkenners en/of Wilde Vaart minimaal 18 jaar of ouder;
5. Je bent bereid je voor deze functie in te zetten, te kwalificeren en je te blijven ontwikkelen.

Voorzitter

Taken en verantwoordelijkheden:
1. Treedt naar buiten toe op als woordvoerder, in samenspraak met de public relations (PR-team);
2. In samenwerking met de groepssecretaris het opstellen en verspreiden van de agenda en notulen van de vergaderingen van de groepsraad en het groepsbestuur;
3. Het voorzitten van de vergaderingen van de groepsraad en het groepsbestuur;
4. Ziet erop toe dat gemaakte afspraken binnen het groepsbestuur en de groepsraad worden nagekomen.

Voorwaarden en eisen:
1. Je onderschrijft de doelstelling, de gedragscode en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland en Scouting Bleiswijk.
2. Je bent bereid om een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen en kunt deze overleggen.
3. Je bent minimaal 21 jaar of ouder.
4. Je bent bereid je voor deze functie in te zetten, te kwalificeren en je te blijven ontwikkelen.

Secretaris

Taken en verantwoordelijkheden:
1. In samenwerking met de groepssecretaris het opstellen en verspreiden van de agenda en notulen van de vergaderingen van de groepsraad en het groepsbestuur;
2. Draagt zorg voor de archivering van alle documenten die van belang zijn voor de groepsvereniging;
3. Het beheren van inkomende stukken extern en intern;
4. Bijhouden van de ledenadministratie als gegevensbeheerder in samenwerking met de penningmeester.

Voorwaarden en eisen:
1. Je onderschrijft de doelstelling, de gedragscode en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland en Scouting Bleiswijk.
2. Je bent bereid om een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen en kunt deze overleggen.
3. Je bent minimaal 18 jaar of ouder.
4. Je bent bereid je voor deze functie in te zetten, te kwalificeren en je te blijven ontwikkelen.

Praktijkbegeleider

Taken en verantwoordelijkheden:
1. Coachen en begeleiden van leidinggevende én leidingteams in hun ontwikkeling waaronder het stimuleren van uitwisseling met andere speltakken;
2. Faciliteren en initiëren van ontwikkelingsactiviteiten voor leidinggevende, zoals workshops, trainingen, intervisie, stages, praktijkopdrachten;
3. Bewaken van de deskundigheid van leidingteams in het bieden van goede activiteitenprogramma’s;
4. Beoordelen, registeren en aanvragen van (deel)kwalificaties voor leiders en teamleiders;
5. Uitvoeren van functie-gebonden en organisatorische taken en activiteiten, zoals overleg met groepsbegeleider binnen de groep en met andere praktijkbegeleiders en de praktijkcoach in de regio;
6. Inzetten voor het verbeteren van het eigen functioneren.

Voorwaarden en eisen:
1.
Je onderschrijft de doelstelling, de gedragscode en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland en Scouting Bleiswijk.
2. Je bent bereid om een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen en kunt deze overleggen.
3. Je bent minimaal 21 jaar of ouder
4. Je bent bereid je voor deze functie in te zetten, te kwalificeren en je te blijven ontwikkelen.