Lid worden?

Nieuwsgierig geworden? Kom gewoon een keertje kijken en meedoen! Alles mag en niets moet. De eerste drie keer kan er vrijblijvend mee worden gedaan, laat je het ons wel eerst even weten dat je komt? Bij welke speltak wilt u een keer komen kijken en meedoen? 

Mocht u zich definitief willen inschrijven en deel uit maken van onze geweldige vereniging, vul dan snel het onderstaande formulier in om uw lidmaatschap compleet te maken! Voor meer informatie over de contributie kunt u terecht op de contributie pagina of door op de knop hiernaast te klikken.

Inschrijfformulier

Lijkt jou het ook leuk om lid te worden van Scouting Bleiswijk? Of lijkt het je super om leiding te geven aan een enthousiaste groep kinderen? Vul dan onderstaand inschrijfformulier volledig en correct in. Dit formulier dient ter bevestiging van de inschrijving of ter controle van de gegevens van het ingeschreven lid.

1. Jouw gegevens

Vul hieronder jouw persoonlijke gegevens in. Met deze gegevens schrijven we je in als lid van Scouting Bleiswijk.
Verderop kun je eventueel aanvullende contactgegevens van je ouder(s) / verzorger(s) invullen.

2. Beeldmateriaal

Via onze website, social media kanalen en de regionale krant houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van Scouting Bleiswijk. Hiervoor maken we onder andere gebruik van foto’s en video’s.


3. Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 1

Vul hieronder de contactgegevens in van je ouder(s)/verzorger(s).

4. Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 2

Vul hieronder de contactgegevens in van je ouder(s)/verzorger(s).

5. Betalingsgegevens

De contributie van Scouting Cranenborghgroep Bleiswijk wordt jaarlijks in twee termijnen afgeschreven door een
doorlopend automatisch incasso. De eerste termijn (contributie januari t/m juli) wordt medio januari afgeschreven en
de tweede termijn (contributie augustus t/m december) wordt medio mei afgeschreven van het betreffende jaar. De
hoogte van de contributie is te vinden op de factuur of op de contributiepagina.

5.1. Gegevens incassant - postadres gegevens van de vereniging die incasseert

Naam incassant: Scouting Cranenborghgroep Bleiswijk
Adres: Götzenhainsingel 5
Postcode / plaats: 2665 KP Bleiswijk
Land: Nederland
ID incassant: NL58ZZZ273173590000
Kenmerk machtiging: Contributie Scouting Bleiswijk

Door ondertekening van dit machtigingsformulier geeft u toestemming aan Scouting Cranenborghgroep Bleiswijk
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven
wegens Contributie Scouting Cranenborghgroep Bleiswijk en aan uw bank om doorlopend een bedrag van
uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Scouting Cranenborghgroep Bleiswijk.


Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze terug laten boeken. Neem hiervoor binnen acht weken
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Bij beëindiging van het lidmaatschap van uw zoon en/of dochter bij Scouting Cranenborghgroep Bleiswijk, zal er
zorg voor worden gedragen dat de automatisch incasso wordt stopgezet. Opzeggen van het lidmaatschap kan
per 31 juli of 31 december met inachtneming van één maand opzegtermijn.

5.2. Gegevens ingeschreven lid - gegevens van het ingeschreven lid bij Scouting Bleiswijk

5.3. Gegevens opdrachtgever - gegevens van de ouders/verzorgers/lid dat incasso opdracht geeft

** Alleen invullen bij een buitenlandsrekeningnummer.

5.4. Ondertekening opdrachtgever - die toestemming geeft voor de inschrijving en de incasso-opdracht (debiteur)

Je gegevens worden door onze Scoutinggroep met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van
het lidmaatschap registreren we in Scouts Online, de administratieve applicatie van Scouting Nederland. Hierop is de
privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Op www.scouting.nl/privacy vind je het Privacy Statement van Scouting
Nederland. Je hebt via Scouts Online (https://sol.scouting.nl) altijd toegang tot je eigen gegevens.